First Announcement! De 25. Norske Perinataldager


Her finner du det foreløpige programmet til De 25. Norske Perinataldager på Hotel Plaza, Oslo, 7.-9. november 2012.Foreløpig program

 • Forkurs om RSV og lungeprotektiv behandling av premature (internasjonale forelesere)

 • Jubileumssymposium om Norsk Perinatalmedisinsk Forening gjennom 25 år

 • Hovedforelesere om preterm fødsel
  - Henry Halliday, Belfast, Steroids and neonatal lung disease
  - Eduardo H. Bancalari, USA, New and alternative ventilatory strategies
  - Pepe Salvesen, Norge, Progesteron and prevention of preterm births

 • Symposium om preterm fødsel og lungesykdom
  - Luftveisbehandling og prematuritetsforebyggelse

 • Symposium om epigenetikk
  - Vårt fosterliv og senere helse- fra epidemiologi til epigenetikk

 • Symposium om internasjonal helse
  - Maternell død ved fødsel i Afrika, perinatale infeksjoner, nyfødte med HIV /AIDS

 • Symposium om tidlig intervensjon
  - Tidlig foreldre intervensjon og kognitivt utkomme

 • Symposium om bukveggsdefekter
  - Prenatal diagnose, forløsning, behandling og oppfølging

 • Fagpolitisk symposium om hvor ekstremt premature barn skal forløses og behandles-hva vil det bety for våre helseforetak?

 • Frie foredrag

 • Generalforsamling

I tillegg er det et rikholdig sosialt program med mat og omvisning på Nobelsenteret, jubileumsmiddag i den Norske Opera med utdeling av priser for beste frie foredrag og NPF prisene.

Husk å sette av 7.-9. November 2012 i Oslo!

Påmelding på NPF sine hjemmesider: www.perinatalforeninge.no fra 1 juli.

Hilsen
Britt Nakstad
Leder NPF                                                      

Anne Lee Solevåg
Leder av den lokale arrangementskomite