NPF Prisen 2012

 

    Norsk Perinatalmedisinsk Forening

     Norwegian Society of Perinatal Medicine

                                                                         

NPF-prisen 2012

 

Som tidligere år vil NPF også i 2012 dele ut NPF-prisene, én pris til en representant for sykepleier/jordmorgruppen og én til legegruppen. Prisene er på kr 15 000. Betingelsene er at du er medlem av NPF og sender en søknad hvor du beskriver et forskningsprosjekt som du planlegger å starte eller er godt igang med. Presiser bakgrunn, problemstillinger og metoder. Dersom du allerede har foreløpige resultater er det fint om du beskriver disse. Skisser hvordan pengene ønskes brukt. Du må nevne navnet på to fagpersoner som ikke er involvert i prosjektet, men som kjenner godt til det. Søknaden bør optimalt være på 2-4 sider. De innsendte søknadene vil bli vurdert av en egen komité nedsatt av styret for NPF.

 

Søknadene sendes fortrinsvis på e-post (word-fil) til:Torbjørn Moe Eggebø

torbjorn.moe.eggebo@sus.no

Stavanger Universitetssykehus, 4068 Stavanger

Frist for innsendelse: 1. oktober 2012!

 

Prisutdeling vil bli skje under banketten ved De 25. Norske Perinataldager i Oslo, 7.-9. november 2012. Vi ønsker at prisvinnerne presenterer resultatene fra prosjektene på nettsiden vår og som foredrag ved perinataldagene ved en senere anledning.

 

 

Oslo, Juni 2012                                 

Hilsen styret NPF v/leder

Britt Nakstad