Fagseminar om oppfølging av mennesker i sorg og krise etter dødsfall

Fagseminaret ”Når blir sorg en sykdom?” henvender seg til alle som i sitt yrke møter mennesker i sorg og krise etter å ha opplevd at et barn eller andre nære dør. I 2012 arrangeres seminaret i Bodø 3. mai og Tromsø 4. mai. Det har allerede vært avholdt seminar i Bergen 14. mars. Link til program