Helt - og ikke stykkevis og delt

Barnesykepleierforbundet NSF og Ja til lindrene enhet og omsorg for barn arrangerer Vårkonferanse " Helt - ikke stykkevis og delt" i Kristiansand 12-13 april.

Les mer her om konferansen