Nordisk Jordmorforbund 19. Kongress

Den norske jordmorforening er vertskap for Nordisk Jordmorkongress i Oslo, 13. - 15. juni 2013.

Se link for program