Vårmøte i Perinatalogi i Nordkøping

Vårmøte i Perinatologi i Norrköping, Sverige 18-19 April 2013. Tema vil være pasientsikkerhet og programmet retter seg mot neonatologer, nyfødtsykepleiere samt jordmødre og obstetrikere.

Link til hjemmeside