Amnioinfusion for preterm premature rupture of membranes

Les om effekt av infusjon med kunstig amnionsvæske ved prematur ruptur av hinner (PPROM)

Lenke til artikkelen finner du her