Anestesi og det ufødte barn

Mor og det ufødte barnet er en pasient. Multidisiplinært samarbeid blir stadig viktigere for denne pasientgruppen. Se omtale av ny bok om anestesi og fosteret.