Astma og allergi, hyppigere hos premature?

Prematur fødsel gir økt risiko for alvorlig astma men redusert risiko for alvorlig atopi!