Budapest Declaration

BUDAPEST DECLARATION - Refugees and Children's Right to Health Care. 
Norsk initiativ om helsehjelp til flyktningebarn, vedtatt på jENS møtet i Budapest!