CRP ved 18 timers alder, hva betyr det?

Stor studie for å evaluere om CRP tatt ved 18 timers alder hos barn med Ga<37 og behandlet for mulig infeksjon, hadde noe innvirkning på valg av å avbryte antibiotika behandling.