Født før 27 svangerskapsuke i Sverige...

Svensk studie i JAMA om morbiditet hos ekstremt premature. Totalt 73% hadde lite eller ingen funksjonshemning og nevrologisk skade, med stigende trend for eldre Ga ved fødsel.