Forebygging av dødfødsler, en oppfølging

I 2011 ble det publisert en serie om forebygging av dødfødsler globalt i The Lancet. I forbindelse med en oppfølgingsserie ønskes det deltagelse fra helsepersonell, rammede familier og pårørende/støttepersonell.

Her er linken til artikkelserien fra 2011 om forebygging av dødfødsler globalt i The Lancet: http://www.thelancet.com/series/stillbirth 

I forbindelse med en oppfølgingsserie av dette emnet gjennomfører en gruppe ved University of Queensland en spørreundersøkelse om ulike tilnærminger til dødfødsler i ulike land. Undersøkelsen omfatter helsepersonell, rammede familier og pårørende/støttepersonell. Vi kan bidra i denne undersøkelsen ved å gi en «norsk stemme» til dødfødsler!

Klikk på den linken som passer for deg hvis du vil delta:

Survey of parents who have had a stillborn baby: http://materresearch.checkboxonline.com/parents.survey

Survey of general community members: http://materresearch.checkboxonline.com/community.survey

Survey of care providers: http://materresearch.checkboxonline.com/Stillbirth-survey-care-providers.aspx

Tilleggsinformasjon får du ved å kontakte forskergruppen i Australia

Aleena M Wojcieszek  
Senior Research Assistant
Translating Research Into Practice (TRIP) Centre & Australian and New Zealand Stillbirth Alliance (ANZSA) Coordinating Centre

aleena.wojcieszek@mater.uq.edu.au