Forsinket intervensjon etter CTG/STAN varsling

Risiko for uønsket påvirkning av det nyfødte barnet synes å være avhenging av tid mellom STAN/CTG varsling og forløsning. Forløsning 20 minutter eller mer etter varsling om hypoksisk episode øker risiko.