High Flow vs. CPAP

Foreldre ser ut til å foretrekke High Flow fremfor CPAP i studie fra Tromsø hvor begge behandlingsalternativ skårer likt mht til pasienttilfredshet.