Hva er din avnavlingspraksis?

Ny oversiktsartikkel fra Tromsø om praksis ved avnavling ved fødsel. Ryktene sier at det er skrevet en kunnskapsbasert retningslinje som er til høring.