Jern til små premature, betyr det noe?

Årets ferskeste artikkel om jernsupplement til barn under 2500 gram. Betyr det noe for barnets kognitive funksjon?

Les mere her