Klippe tungebånd?

Ny review om klipping av tungebånd hos nyfødte.
50% med stramt tungebånd har ikke spiseproblem og frenulotomi innen 2-3 uker ser ut til å forbedre amming der det er indisert. I denne review artikkelen finner du bla. en nyttig sjekkliste som bør følges før evnt. frenulotomi.