Kongens Fortjenestemedalje til Jan Holt

Norsk Perinatalmedisinsk Forening gratulerer tidligere NPF leder Jan Holt, som den 22. november ble tildelt Kongens Fortjenestemedalje for sitt arbeid innen perinatalmedisin og pediatri. Les mere om Jan Holt og tildelingen her.