Mandreng eller ikke?

Bruk av mandreng ved oral intubasjon; gir det større suksess ved etablering av frie luftveier?

link til artikkel