Melking av navlesnor

Melking av navlesnor øker Hb og jernstatus 6 uker etter fødsel hos barn født nær og på termin. RCT fra India.