Metformin under svangerskapet påvirker fosteret

Metformin gitt under svangerskap til kvinner med POS påvirker vekt hos barn ved et års alder.