Neonatal Family Care for 24 Hours per Day

Når mor er en del av behandlingsteamet på nyfødtavdelingen, gir det henne bedre selvfølelse under oppholdet og 3 måneder etter utskrivelse sammenlignet med tradisjonell omsorg.

Link til artikkel her.