Om pneumokokkvasinasjon under graviditet

Kan neonatal infeksjon hindres ved vaksinasjon av gravide?

Se link til Cochane review