Om "tålmodige fødsler" ved SUS

Mere restriktiv bruk av rie-stimulerende midler gir nedgang i akutte keisersnitt, mindre bruk av vakuum og tang samt nedgang i antall kvinner som får rifter ved SUS.

Link til omtale i Aftenbladet.no