Perinataldagene er over...

Takk til alle Perinatalere, takk til alle forelesere og takk til sponsorene våre, alle var med å gjøre De 27. Perinataldagene utrolig bra! Frie foredrag ligger tilgjengelig og en del av forelesningene kommer fortløpnede på hjemmesiden. Husk å sette av 4-6. November, da blir det Perinataldager i Bergen!