Placenta karakteristika ved neonatal encefalopati

Kan undersøkelse av placenta hos barn (ga>36)  med gjennomgått neonatal encefalopati si noe om kort og langtids nevrologisk utvikling? Se link til artikkel i ACD.