Prophylactic versus selective use of surfactant in preventing morbidity and mortality in preterm infants.

Tidlig stabilisering av premature med CPAP og bruk av surfaktant ved eventuell intubasjon ser ut til å redusere risiko for kronisk lungesykdom og død.

Les mer i nylig publisert Cochrane review her.