SSRI under svangerskapet ser ikke ut til å påvirke dødfødsel eller neonatal mortalitet

Stor dansk studie hvor sammenheng mellom SSRI, dødfødsel og neonatal mortalitet undersøkes. Link til artikkel her.