STAN fosterovervåking under fødsel

Ny artikkel om nytteverdi av STAN overvåking og indentifisering av intrapartum fosterhypoksi. 

Link til artikkel