Sen avnavling av premature

Sen avnavling hos premature er omdiskutert. I denne studien ble tidlig vs. sen avnavling (definert etter 45 sekunder) vurdert for to grupper premature (VLBW og LBW). Behov for resuscitering, hematokritverdi og blodtransfusjon var noen av utfallene som ble undersøkt.