Skin-to-skin care

Ny survey om hvordan tidlig hudkontakt for premature barn praktiseres i Nordiske land. Rundt halparten av nyfødtavdelingene har skrevne retningslinjer og i Skandinavia gjennomføres skin-to-skin care mere intensivt en på Island/finland. Link til artikkel