Smertelindring under fødsel

Ny Cohrane review om smertemestring ved bruk av "non-opioid drugs" under fødsel. 

Ny Cohrane review om smertemestring ved bruk av non-opioider under fødsel. 19 studier med over 2500 kvinner ble inkludert. De fleste studiene ble utført for flere tiår siden og påviser ingen signifikant forskjell eller evidens for sikrere fødselsutfall ved bruk av non-opioider sammenlignet med opioider og placebo. Opioider synes å være bedre en non-opioider mht smertelindring, mens ikke-opioider er bedre enn placebo mht smerte og fødselsopplevelse. Forfatterne konkluderer med at det er utilstrekkelig grunnlag for bruk av non-opioider alene ved smertelindring under fødsel.