Søke om forskningsmiddler?

Reneé og Bredo Grimsgaard’s Stiftelse

  Stiftelsen har som formål å yte bidrag til vitenskaplig forskning på sykdommer som rammer barn og unge. Søknad om midler må inneholde:

• Prosjektbeskrivelse (max 2 sider)

• Finansieringsplan for prosjektet med spesifisering av hvordan midlene det søkes om skal disponeres

• CV for prosjektansvarlig

Søknader om utstyr og driftsmidler vil bli prioritert. Lønnsmidler utbetales kun til svært gode prosjekter. Tildeling skjer vanligvis to ganger årlig med søknadsfristen 1 mai og 1 november.

 

Søknaden sendes til:

Reneé og Bredo Grimsgaard’s Stiftelse v/Lisbeth Rognstrand, Oslo Røde Kors Barnehjelp, Postboks 3 Grønland, 0133 Oslo