Sommerhilsen fra leder

Leder Britt Nakstad ønsker alle medlemmer i NPF en god sommer

Kjære medlemmer i Norsk Perinatalmedisinsk Forening

God sommer til alle medlemmer og hjertelig velkommen til høstens Perinataldager i Haugesund fra 6. til 8. November. Siden foreningen er inne i den papirløse verdenen og kommunikasjonen med medlemmene går via nettet, så kommer det ingen brev eller NPF post med invitasjon. Vårt styremedlem, nyfødtlege Hans Jørgen Guthe, fra Bergen, har oppgaven som nettredaktør og har utviklet nettavisen til et faglig oppdatert og svært interessant nettsted.  Vi er stolte av det. All ære og takk til Hans Jørgen.

Et svært vellykket 25-årsjubileum for Norsk Perinatalmedisinsk Forening er bak oss. Jubileet ble arrangert i Oslo hvor foreningen også ble stiftet. Arrangementet gikk i Universitetets Gamle Festsal på Karls Johans gate og i det nye Akershus Universitetssykehus, og styret har fått tilbakemeldinger om vellykket jubileum og godt faglig utbytte. Vi hadde en egen sesjon med foreningens historiske tilbakeblikk i 25 år og gjorde ære på stifterne av foreningen. Det ser også ut til at vi går med et økonomisk overskudd. Dette er gledelig siden styret dessverre har måttet ha fokus på å snu en trend med dårlig balanse i regnskapet. 25 års jubileet var første gang Perinataldagene ikke ble sponset av legemiddelindustrien, hovedsakelig fordi arrangementet gikk i offentlige bygg hvor det ikke er tillatt med støtte fra legemiddelindustrien.

 

 

 

Universitetsplassen                                  

 

 

 

Den Gamle Festsal

Siste Perinataldag hadde vi et symposium om Hvor Bør De Minste Premature Barna Fødes og Behandles? Bør dette sentraliseres enda mer? – hva mener perinatalerne basert det vi vet om god kvalitet og hensiktsmessig ressursbruk -? Det var innlegg fra Trondheim og Kristiansand, og innlegg fra Fagrådet for Nyfødt­medisin, Svangerskaps og Barselomsorg i Helse SørØst ved fagrådsleder Bjørn Øglænd. Fagrådet har handlet etter oppdrag fra Helse SørØst RHF med bakgrunn i Oppdragsdokumentet fra Helse - og Omsorgs departementet for 2012 og utarbeidet et omfattende forslag til retningslinjer for nyfødtomsorgen. Deretter kom appeller fra alle Perinatalmedisinske miljøer i Norge. Diskusjonen dreide seg om riktig behandlingsnivå med god kvalitet for nyfødte som trenger intensivbehandling. Er dagens organisering av behandlings­tilbudet riktig i lys av adekvat kompetanse og hva som er hensiktsmessig ressursbruk?  Diskusjonene om sentralisering og organisering pågår i alle helseregioner. I sørøst og nord er det vedtatt sentralisering av preterme fødsler under gestasjonsalder 26 uker. Et lite blikk i dokumentbunken om disse helsepolitiske sakene viser at lokal sykehusstrid og endringer i fødselsomsorgen dominerer den helsepolitiske debatten i hele landet. Vi må tørre å ta denne diskusjonen! Basert på behov om kvalitet og ressursfordeling må vi bestemme om det er behov for ytterligere endring. Sentralisering i nyfødtomsorgen i Helse SørØst og nedleggelser av fødeavdelinger og fødestuer viser at helse-Norge er i endring innen perinatalmedisinen.

De neste Perinataldagene, i 2013 og 2014, er dessuten på tegnebrettet. I 2013 inviteres du til Perinataldager i Haugesund og i 2014 i Tromsø (Hurtigruta). Vi kan love dere et faglig program med tverrfaglig preg som spenner over store deler av Perinatalmedisinen og vi hører fra lokalkomiteene at mye sosial hygge er planlagt.

Tema på Perinataldagene i Haugesund i november er Fødested og utfall, Smerter hos mor og barn, DNA typing hos foster, Innvandrere og perinatal helse, og Nyheter innen nyfødtmedisin. Ikke minst Etikk ved avslutning av det alvorlig syke barnet tror vi vil vekke interesse og debatt. Selvsagt har vi også romslig tid til Frie Foredrag. Under Perinataldagene på Hurtigruta som er i støpeskjeen for høsten 2014, blir det mer om Mors dødelighet rundt fødsel, og nytt innen Nyfødtresuscitering og Hypotermibehandling,

Sett av tiden 6.-8. november til Perinataldagene i Haugesund og meld deg på nå.

Med beste hilsen og riktig God Sommer

 Britt Nakstad

 Leder i NPF, Norsk Perinatalmedisinsk Forening