Symfyse-fundus mål og "gammel viten"

Nye referansekurver for SF mål viser forskjell fra de til nå brukte skandinaviske referansekurver. Nye SF kurver ser ut til å vise bedre endringer i dagens gravide populasjon samt endringer i utredningsmetodologi.