Thor Willy Ruud Hansen er tildelt Kongens fortjenestemedale!

Barnelege Thor Willy Ruud Hansen er tildelt Kongens fortjeneste medalje for hans innsats innen nyfødtmedisin.

Torsdag 20. juni mottok professor dr. med. Thor Willy Ruud Hansen Kongens fortjenestemedalje for sin innsats innen nyfødtmedisin.
Av Tekst: UIO Foto: Øystein H. Horgmo, UiO, Oslo universitetssykehus

Ruud Hansen har et utstrakt forskningsarbeid bak seg som i hovedsak har vært fokusert på bilirubin og mulige mekanismer for varig hjerneskade hos nyfødte der nivået av bilirubin er for høyt. Dette er en viktig felt hvor hjerneskade kan unngås med riktig behandling. 
Han har også i mange år vært opptatt av medisinsk etikk og vurderinger av avgrensning i det moderne helsevesenets videre behandling av kritisk syke barn og voksne.

Foto av Thor Willy Ruud Hansen

Lang yrkeskarriere

Thor Willy Ruud Hansen er professor II ved Universitetet i Oslo og overlege vedNyfødtintensivavdelingen, Oslo universitetssykehus. Han er fagmiljøleder for alle professorer i barnemedisin på Kvinne- og barneklinikken. Han har en lang yrkeskarriere bak seg som i hovedsak har vært dedikert nyfødte barns helse, vesentlig i Norge og USA. Han har også arbeidet en lengre periode som misjonslege i Angola.

Primus motor

Ruud Hansen regnes som primus motor for et kurs i nyfødtmedisinske teknikker der yngre kolleger får teoretisk opplæring og kan videreutvikle praktiske ferdigheter i behandling av premature og nyfødte. Kurset er nå videreutviklet slik at overleger i hele Norge kan komme og gjenoppfriske sine teknikker. 

Han har dessuten gjennom utvikling av nettlæring for medisinske studenter bidratt til å modernisere undervisningen.

Leder for Klinisk etikk-komite

Ruud Hansen har siden 2006 vært leder for Klinisk etikk-komite ved Rikshospitalet, og fra 2012 ved Oslo universitetssykehus. 

Forslagsstillerne, avdelingsleder Sverre Medbø og klinikkleder Terje Rootwelt, understreker i sin innstilling at Thor Willy Ruud Hansen i denne rollen har bidratt til å løse flere fastlåste konflikter, og at han gjennom sitt arbeid har bidratt til at Klinisk etikk-komité ved Oslo universitetssykehus står i en særstilling i Norge.

En samarbeidets mann

Medbø og Rootwelt avslutter sin innstilling med å påpeke at Ruud Hansen er meget dyktig klinisk, og pålitelig. - Han er en samarbeidets mann og bidrar i betydelig grad til at Nyfødtavdelingen som helhet fungerer godt.