Tight Glycemic Control With Insulin in Hyperglycemic Preterm Babies: A Randomized Controlled Trial

Artikkel om tett overvåking av glukose hos premture med bruk av insulin. To grupper ble observert; bruk av insulin for å holde blodsukker mellom 4-6 mmol/l vs kontrollgruppe med blodsukker mellom 8-10 mmol/l.