Trond Markestad er utnevt til Ridder 1. klasse

H.M. Kongen har utnevnt professor dr. med Trond Jacob Markestad, Bøverbru til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Professor Markestad mottar utmerkelsen for sin innsats innen nyfødtmedisin.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement på Barneklinikken ved Haukeland universitetssykehus i Bergen tirsdag 23. oktober 2012.