Type surfaktant og premature med RDS

Ny artikkel i Pediatrics om effekt av surfaktant fra svin vs storfe hos premature barn med RDS