Kan helsepersonell fremme helse?

         

"Ny medisinsk kunnskap kan revolusjonere vår kurative tenkning". Her finner du det innholdsrike programmet til symposiet på Ahus 19-20 april. Senter for helsefremmende arbeid ved Akershus universitetssykehus ønsker velkommen.