Oversikt over interessegruppeledere og deres kontaktinfo

Her finner dere oversikt over interessegruppeledere og deres epost. Listen oppdateres fortløpende. 

Alle interessegruppeledere kan nås på følgende epost: ig_ledere@barnelegeforeningen.no

 • Interessegruppen i barnenevrologi- Norsk Barnenevrologisk Forening
  Leder: Sean Ciaran Wallace, seawal@ous-hf.no
 • Interessegruppen for medfødte metabolske sykdommer
  Leder: Yngve T. Bliksrud, yngve.thomas.bliksrud@oslo-universitetssykehus.no
 • Interessegruppen for endokrinologi og metabolisme
  Leder: Henrik Irgens, henu@helse-bergen.no
 • Interessegruppen for pediatrisk gastroenterologi, hepatologi og ernæring
  Leder: Anders Lindgren, anders.lindgren@stolav.no
 • Interessegruppen for nyfødtmedisin
  Leder: Bodil Salvesen, bodil.salvese@rr-research.no
 • Interessegruppen for nefrologi
  Leder: Damien Brackman, damien.brackman@helse-bergen.no 
 • Interessegruppen infeksjonssykdommer og immunsvikt
  Leder: Astrid Elisabeth Rojahn, uxasro@ous-hf.no
 • Interessegruppen for barnereumatologi
  Leder: Ellen Nordal, ellen.berit.nordal@unn.no
 • Interessegruppen for allergologi og pulmonologi 
  Leder: Suzanne Crowly, suzcro@ous-hf.no
 • Interessegruppen for pediatrisk hematologi og onkologi (IPHO)
  Leder: Maria Gunnes, maria.winther.gunnes@helse-bergen.no
 • Interessegruppen for kardiologi
  Leder:
 • Interessegruppen for sosialpediatri
  Leder: Mia Myhre, m.c.myhre@nkvts.no
 • Interessegruppen for ungdomsmedisin
  Leder: Karianne Tøsse, tkarianne@hotmail.com
 • Interessegruppen for barnepalliasjon                                                                                       Leder: Anja Lee, uxleea@ous-hf.no