Ungdomsmedisin

Interessegruppe for ungdomsmedisin, Norsk barnelegeforening.

Ungdomsmedisin

Leder:  
- Karianne Tøsse Karianne.tosse@ahus.no
Styremedlemmer:
- Ida Jansrud Hammer: ida.jansrud.hammer@helse-bergen.no

 

Hva er ungdomsmedisin?

 

Ungdomsmedisin har vært et fagområdet i pediatri i noen tiår.  Enkelte land har egen spesialisering i ungdomsmedisin.  De siste årene har ungdomshelse og ungdomsmedisin blitt viktige satsningsområder også i Norge (Se bl.a # Ungdomshelse. Regjeringens strategi for ungdomshelse 2016-2021, Helsedirektoratets rapport fra 2012 «Helhetlige helsetjenester for ungdom og unge voksne» og Helse på barns premisser, Barneombudet 2013).

 

Ungdom er en egen gruppe pasienter med egne behov i helsetjenesten. 

 

Som ungdomsleger skal vi ha kjenneskap til de ulike tilstandene/sykdommene som oppstår spesielt  i denne perioden av livet.

Vi skal ha kunnskap om ungdommers bio-psyko-sosiale utvikling og ta hensyn til denne når vi behandler og kommuniserer med ungdom. Vi skal ha kunnskap om hvordan det å leve med en kronisk sykdom kan påvirke ungdomstiden og hvordan ungdomstiden kan påvirke det å leve med en kronisk sykdom.  

Vi skal ha kunnskap om ungdommers rettigheter i helsevesenet.

(Se nye læringsmål i pediatri https://beta.legeforeningen.no/utdanning/temaartikler/spesialitetskomiteenes-anbefalinger-til-laringsmal-laringsaktiviteter-og-vurderingsformer-for-del-2-og-3-av-spesialistutdanningen/)

 

Vi jobber for å lage gode overganger fra barnesentrert omsorg til voksensentret omsorg i helsevesenet. Denne prosessen kalles transisjon.

 

Vi jobber også for å tilpasse helsetjenesten til ungdommenes behov og ønsker.

 

 

Vi ønsker oss medlemmer fra alle barne- og ungdomsavdelinger i Norge. 

Det er viktig at vi deler kunnskap og erfaringer med hverandre. 

Ta kontakt på mail dersom du vil bidra med stort eller smått.

 

Vi holder interessegruppemøte 1-2 ganger i året.

Tips til gode nettsider:

Ungdomsmedisin.no

Metodebok OUS

Metodebok St. Olavs

Læringsmål i ungdomsmedisin

Tips til gode nettsider i ungdomsmedisin

Følg oss på Instagram - Ungdomsmedisin