Revmatologi

Interessegruppe for revmatologi, Norsk Barnelegeforening

Leder: Ellen B Nordal ellen.berit.nordal@unn.no

Nettansvarlig: Nils Thomas Songstad nils.songstad@unn.no 

Fra interessegruppe for barnerevmatologi

Lederskifte i Interessegruppen i 2015

Hei til alle medlemmer i Interessegruppen i Barnerevmatologi.

Årsrapport interessegruppe for barnerevmatologi 2012

Årsrapport interessegruppen for barnerevmatologi 2011

Ønsker du å registrere deg, ta kontakt med leder eller webansvarlig

Hei til alle medlemmer i Interessegruppen i Barnerevmatologi. Her kommer det første NYHETS-brevet i 2011. Brevet inneholder 2 punkter: Takk til alle som deltok på SPISS-kurs og Pediaterdagene og møtte professor Susanne Benseler! Årsrapport 2010

Hei til alle medlemmer i Interessegruppen i Barnereumatologi. Her kommer det første NYHETS-brevet i 2010. Brevet inneholder følgende punkter: 1. Meld deg på SPISS-kurs og Pediaterdagene og møt professor Susanne Benseler! 2. Interessegruppemøte på Pediaterdagene 3. Informasjon fra NAKBUR og planer for et Nasjonalt barnereumatologisk register

Hei til alle medlemmer i Interessegruppen i Barnereumatologi. Her kommer det første NYHETS-brevet i 2010. Brevet inneholder 2 punkter: 1.     Utkast til årsmelding fra Interessegruppen 2.     Informasjon om planer om et Nasjonalt barnereumatologisk forum

I en stor svensk studie der det nasjonale kreftregisteret ble lenket opp mot de nasjonale registrene for biologisk behandling og for RA fant man ikke økt forekomst av kreft hos pasienter som har fått behandling med TNF-hemmere.

SIKO (senter for interdisiplinær kraniofacial diagnostikk og behandling) tar initiativ til å danne et norsk forum for JIA med odontologer, medisinske kliniske miljøer og basalmedisinere for tverrfaglig forskning, diagnostikk og behandling av denne pasientgruppen. Møte fredag 27. november 2009

Workshop on establishing a European interdisciplinary network for research, diagnosis and treatment of Juvenile idiopathic arthritis.  Oslo 5-6. March 2010  

FDA advarer mot mulighet for økt kreftrisko hos barn som får behandling med TNF-blokkere

Hei til alle medlemmer i Interessegruppen i Barnereumatologi. Her kommer det første NYHETS-brevet i 2009.

Oversikt over de mest brukte diagnosekoder. prosedyrer og takster inne barnerevmatologi som er utarbeidet ved barneavdelingen, UNN, som vi håper kan være nyttig for andre. Gi gjerne tilbakemelding om du har kommentarer.

Kopi av presentasjoner fra interessegruppemøtet ved Pediaterdagene 2008, Bergen

Revmatologisk forening har bedt om innspill vedrørende deres utkast til Revisjon av strategidokument for Norsk revmatologisk forening frem mot år 2010.

Subgruppemøtet ble holdt på Pediaterdagene 2006, Lillestrøm 12. oktober.

Referat fra møte i SUBGRUPPEN I BARNEREUMATOLOGI torsdag 13.10. kl 17.30-19.30. PEDIATERDAGENE I OSLO 2005, 13.-15.10.2005 

Interessegruppen for barnereumatologi ble reaktivert på Pediaterdagene i Trondheim i oktober 2004.

Lenker:

NAKBUR (Nasjonal Kompetansetjeneste for Barne- og Ungdomsrevmatologi)

PRINTO (Pediatric Rheumatology INternational Trials Organisation)