Endokrinologi og metabolisme

Interessegruppe for endokrinologi og metabolisme, Norsk barnelegeforening

Medlemmer:

Heiko Bratke (leder), Haugesund bratke@me.com
Hilde Bjørndalen, Ullevål/Oslo Hilde.Bjorndalen@ulleval.no
Arild Leknessund, Tromsø Arild.Leknessund@unn.no
Per Helge Kvistad, Førde per.helge.kvistad@helse-forde.no
Torstein Baade Rø (webansvarlig), Trondheim Torstein.Baade.Ro@stolav.no

-Oversikt over norske barneleger med interesse for barneendokrinologi Interessegruppen for endokrinologi og metabolisme har i 2014 vært i kontakt med alle norske barneavdelinger og laget en liste med oversikt over barneleger med interesse i barneendokrinologi. En slik oversikt har vist seg svært nyttig for samarbeid på nasjonalt nivå med blant annet diskusjoner på aktuelle temaer, planlegging av egne møter og deltagelse på internasjonale møter. Bruk den gjerne. 

- Interessegruppen for endokrinologi og metabolisme avholder møte under Vårmøte 2014. Tema: diskusjon av aktuelle problemstillinger. Intet spesielt program er satt opp. Alle er hjertelig velkommen til å delta.

- Internasjonal Diabetespris til Professor Knut Dahl-Jørgensen
International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) har tildelt “Prize for achievement” til professor Knut Dahl-Jørgensen for sitt arbeid innen diabetesforskning. Se hele artikkelen her.

Nils Thomas Songstad
Norsk Barnelegeforening