Gastroenterologi og ernæring

Interessegruppe for pediatrisk gastroenterologi

Styremedlemmer - Interessegruppe for pediatrisk gastroenterologi:

  • Anders Lindgren (leder), Trondheim. anders.lindgren@stolav.no
  • Florin Vikskjold, Drammen
  • Embjørg Julianne Wollen, Oslo

Behandlingsprotokoll HCV

Nye retningslinjer for cøliaki (ESPGHAN Guidelines tilgjengelig via Helsebiblioteket i Norge)

ESPGHAN - websider

Pasientbrosjyre anti-TNF, praktisk bruk av Remicade og vaksinasjon ved IBD.

Informasjon til rekvirent om IgA anti-endomysium-test ved cøliaki hos barn fra laboratoriet OUS.