Gastroenterologi og ernæring

Interessegruppe for gastroenterologi og ernæring, Norsk barnelegeforening

Styremedlemmer - Interessegruppe for gastroenterologi og ernæring:

  • Ketil Størdal (leder), Fredrikstad. Ketil.stordal@gmail.com
  • Svend Andersen,Tønberg
  • Thomas Reiher, Bergen

Behandlingsprotokoll HCV

Nye retningslinjer for cøliaki (ESPGHN Guidelines tilgjengelig via Helsebiblioteket i Norge)

Pasientbrosjyre anti-TNF, praktisk bruk av Remicade og vaksinasjon ved IBD.

Informasjon til rekvirent om IgA anti-endomysium-test ved cøliaki hos barn fra laboratoriet OUS.