Infeksjoner og immunsvikt

Interessegruppe for infeksjoner og immunologi, Norsk Barnelegeforening

Leder: Astrid Rojahn OUS-US. uxasro@ous-hf.no
Styremedlem og webansvarlig: Henrik Døllner, St. Olav
Styremedlem: Lenka Hopen, Haukeland

Kort referat av møte i interessegruppen under Pediaterdagene i Stavanger den 16.1.13.

Følgende kongresser og møter kan være av interesse for norske barneleger med interesse for infeksjoner

Lenkesamling for interessegruppen for infeksjonsmedisin og immunologi, Norsk barnelegeforening

Referat fra møte i Norsk barnelegeforenings interessegruppe for infeksjonssykdommer og immunsvikt, 18. Januar 2012 (i forbindelse med Pediaterdagene i Oslo).

Pediaterdagene i Trondheim i den 19. januar 2011.Tema: HIV

En arbeidsgruppe med representanter fra interessegruppene i infeksjon og gastroenterologi har utarbeidet en behandlingsprotokoll for behandling av kronisk hepatitt C. Last ned protokollen her.

I forbindelse med interessegruppemøtet ved Pediaterdagene 2009 har Henrik Døllner utarbeidet et notat om pandemisk influensa og skrevet et nytt kapittel om influensa til generell veilederen.

Pediaterdagene, Rikshospitalet oktober 2009. Fellesmøte den 21.10.09 med interessegruppene i onkologi/hematologi og revmatologi.

Vårmøtet, Haugesund juni 2009. Ikke møte i subgruppen. Seminar om borreliose arransjert av lokal møtearrangør.

Møte i interessegruppen den 29.5.08 under vårmøtet.

Seminar om utredning og behandling av barn med immunsvikt den 29.5.08 under vårmøtet i Fredrikstad.

Høstmøtet 2007 den 4-6. oktober på Hurtigruta.

Møte i interessegruppen ble avholdt den 31. mai 2007 i forbindelse med vårmøtet på Levanger.