Kongresser og møter 2013

Følgende kongresser og møter kan være av interesse for norske barneleger med interesse for infeksjoner

1) 8th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases (WSPID), Cape Town 19-22.11.13

Temaer: Luftveisinfeksjoner, diare, meningitt, malaria, HIV og mye mer.

2) 31th Annual meeting of European Society of Pediatric Infectious Diseases (ESPID),  Milano 28.5 - 1.6.13

Av årets temaer kan nevnes virale luftveisinfeksjoner og behandling av pneumoni.


3) Hot topics in Infection and Immunity of Children. Oxford, 26-28.6.13.

Store muligheter for å få med seg oppdatert viten innenfor en rekke felter for den som jobber med pediatrisk infeksjon og immunsvikt. Foregår under meget hyggelig rammer i Oxford.


4) Svenske legers forening for immunsvikt (SLIPI), 8. årsmøte Båstad, 4-6.9.13.

Her møtes svenske, danske og norske barneleger, infeksjonselger, immunologer, sykepeleiere og andre med interesse av medfødt immunsvikt under hyggelige rammer.