Effektiv behandling til barn med kronisk hepatitt C

En arbeidsgruppe med representanter fra interessegruppene i infeksjon og gastroenterologi har utarbeidet en behandlingsprotokoll for behandling av kronisk hepatitt C. Last ned protokollen her.

 

Det ser nå endelig ut til at barn med kronisk hepatitt C kan få en effektiv behandling. En arbeidsgruppe med representanter fra interessegruppene i infeksjon og gastroenterologi har utarbeidet en behandlingsprotokoll. Dette er en omfattende behandling som består av 6 - 12 måneders interferon og ribavarin. Arbeidsgruppen mener at det kan være en fordel om aktuelle pasienter henvises til regionsykehusene for å vurdere indikasjon og oppstart av behandling.

Nils Thomas Songstad
Norsk Barnelegeforening