Høstmøtet 2007 - tuberkulose og hygiene

Høstmøtet 2007 den 4-6. oktober på Hurtigruta.

Møte i interessegruppen hvor tuberkulose behandling ble tatt opp igjen, se tidligere, og hygiene på barneavdelingen: hva gjør vi og nytter det? Diskusjon av retningslinjer for isolering av barn med smittsomme sykdommer.